1 Watt cykelbelysning

Bakgrund

För att kunna se något vid cykling i mörker, såg jag detta rysshackade hemmabygge som en billig lösning till mitt dåliga mörkerseende. I närområdet befintliga affärer hade ej något alternativ som gav bra ljus!

Delar:

59 kr Ett cykellyse av tveksam kvallité köptes in från Överskottsbolaget (fästet till lampan gick av direkt vid montering)
59 kr Power-LED 1W, varmvit (90593 Kjell&Company)
39 kr LED-drivare, 1W, 350mA för 12 v (88132 Kjell&Company)
Kylfläns, direkt från skrotlåda
49kr Tvåkomponents lim/kylpasta Zalman(36005 Kjell&Company)
129kr Blyackumulator 12 V (Biltema 80-409 datablad)

Bygge av belysningInnanmätet av orginallampan tas ut, ett hål tas upp i el av lampa, så att kylfläns efter
modifikation skall kunna gå igenom den.


Form ritas upp på kylfläns, och dremmelkopian kommer fram.


Efter någon timme, med mycket vilja, oljud och grannar som stampar i golvet är
flänsen bearbetad, och dioden limmas dit med ett lim som ska ha
Hög termisk konduktivitet.


Diod och fläns monteras i modifierad armaturHål borras, för kablage, och den strömbegränsande kretsen och resten av lampan
monteras. Varpå ett batteriet kopplas ihop med lampan.

Resultat,Förbättringar och tankar

Lampan ger betydligt mer ljus efter modifikation, än i orginalutförande. Få cykellysen
ger motsvarande sken vid jämförelse av cyklar på cykelbanan.
Totalpriset, blev ca 350 kr, med en byggtid på ca 4 timmar.
En anmärkning är att batteriet är något överdimensionerat, 4.5 Ah 12 v, lampan tar
inte mer än ca 0.1A. Kombinationen låg effekt och stort batteri ger lång driftstid.
Tyvärr är Spridningsvinkeln för hög, vilket leder till att även skog, kvistar och grenar i
perferiseendet lyses upp. Något som går att justera genom att ändra diodens
position i förhållande till linsen.
En förbättring hade varit en kraftigare diod på 5 Watt, men
byggkostnaden hade då blivit avsevärt högre(Dessutom hade troligtvis andra
modifikationer varit nödvändiga, för att inte överhetta dioden )!