RC Servo

Styrning av rc servo med microcontroller.

.Bild 1

Styrsignalen ligger mellan 1 och 2 mS servots mittläge finns vid 1.5 mS perioden ligger på cirka 20 mS.
Servots rekomenderade ändläge är 45 grader ccw och 45 grader cw.
Trots man ofta kan få ut mer än totalt 90 graders vinkel från ändlägena på servon,
genom kortare och längre styrpulser är det inte rekomenderat.
De flesta servon har en matingsspänning på 4.8 till 6 volt det finns dock mindre vanliga modeller som har något lägre matningsspänning

Testservo Söders RC hobby 75 kr.
Micro servo 9 gram
Produktnummer: HY-S09

Servo in bag

 

 

.Bild 2 hopkopplat

Uppkoppling enligt bild 2
Här finns lite exempelkod för avr microcontrollers

 

Film som visar styrpulser på

0.6 mS
1 mS
1.5 mS
2 mS
2.3 mS

Servo